PRODUKTY

V našej ponuke nájdete:

 

Klimatizácie

 

Vzduchotechnika

Klimatizácia plní štyri funkcie z hľadiska úpravy vzduchu - chladenie, ohrev, vlhčenie a odvlhčovanie. Vďaka klimatizácii získate požadované hodnoty teploty, čistoty a vlhkosti.

viac →

 

Vzduchotechnika dokáže zabezpečiť vetranie priestorov aj tam, kde nie je možné použiť klasické vetranie prostrednícvom okien. 

viac →

     

Rekuperácia

 

Tepelné čerpadlá

Rekuperačný systém je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. Šetrí sa tak spotreba energie v budove a zároveň sa tvorí zdravá klíma pre jej obyvateľov. 

viac →

 

Tepelné čerpadlo využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie a na ohrev teplej úžitkovej vody Ide o zdroje z okolitého prostredia a prírody.

viac →

 

Ku všetkým produktom vám vieme zabezpečiť montáž a servis, ako aj poskytnúť poradenstvo. Obráťte sa na náš skúsený tím.