REKUPERÁCIA

Význam rekuperácie

Rekuperačný systém je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. Benefitmi tohto systému sú predovšetkým:

 

  • vytvorenie zdravého prostredia,
  • zvýšenie komfortu obyvateľov budovy, 
  • zníženie nákladov na prevádzku.

Zdravie a celkový komfort ľudí v interiéri výrazne ovplyvňuje kvalita vzduchu. Ľudský organizmus totiž produkuje látky, ktoré vzduch znehodnocujú - predovšetkým oxid uhličitý (CO2) a vodnú paru. Nevetraný priestor sa veľmi jednoducho môže stať miestom prežívania baktérií či vírusov a miestom vzniku plesní. Zvýšená koncentrácia CO2 spôsobuje malátnosť, bolesť hlavy a únavu, človek stráca schopnosť sústrediť sa. 

 

Princípom rekuperačnej vetracej jednotky je, že použitý vzduch ohrieva čerstvý. Šetrí sa tak spotreba energie v budove a zároveň sa tvorí zdravá klíma pre jej obyvateľov. 

 

Rekuperáciu vyžadujú hlavne vzduchotesné budovy - novostavby či rekonštruované jednotky. Priestory v takýchto budovách sú síce dostatočne izolované (s cieľom eliminovať úniky tepla a šetriť náklady), avšak až príliš izolované (z pohľadu nutnosti viac vetrať, nakoľko vzduch sa tu nemení za čerstvý). 

 

Vetranie s rekuperačnou jednotkou

Riadené vetranie prostredníctvom rekuperačnej jednotky prebieha nasledovne: vzduch znehodnotený CO2, nadmernou vlhkosťou a pachmi je neustále vymieňaný za čerstvý, tepelne optimalizovaný vzduch. Znamená to, že vzduch privádzaný do budovy je predhrievaný teplým odpadovým vzduchom. Vonkajší vzduch môže byť k rekuperačnej vetracej jednotke privedený priamo alebo cez zemný výmenník.

Schéma rekuperácie v rodinnom dome

Odpadovému vzduchu sa odoberie teplo a to sa v rekuperátore odovzdá čerstvému vonkajšiemu vzduchu (k ich vzájomnému premiešaniu pri tomto procese nedochádza). Vzduch znečistený pachmi, vlhkosťou a škodlivými látkami sa odsáva z priestorov kuchyne, kúpeľne a WC. Očistený vzduch prúdi cez ventily alebo mriežky do obytných a spacích priestorov. Cirkulácia vzduchu v dome je podporená použitím bezprahových dverí s medzerami na vetranie, prípadne dverovými mriežkami. Odvod vzduchu do vonkajšieho prostredia je zabezpečený prostredníctvom vývodu v streche či fasádnej stene.

 

Časti rekuperačného systému

  • rekuperačná jednotka
  • izolované potrubie pre prívod čerstvého vzduchu
  • izolované potrubie pre odvod použitého vzduchu
  • mriežky alebo tanierové ventily pre prúdenie vzduchu do/z miestnosti
  • rozdeľovacie krabice (pre privádzaný a odvádzaný vzduch)
  • zemný výmenník (kvapalinový alebo vzduchový)

 

Benefity rekuperácie

1. Zdravšie ovzdušie 

Vďaka kontrolovanému riadeniu vetrania v budove je zabezpečený neustály prísun čerstvého vzduchu do obytných a spacích zón a zároveň odvod vzduchu znečisteného predovšetkým pachmi, vlhkosťou a CO2. Čerstvý vzduch prechádza filtráciou, takže je čistejší ako pri vetraní oknami a vhodný aj pre alergikov (filter zachytáva i pele). Plynulá cirkulácia a výmena vzduchu je základom zdravého ovzdušia v interiéri - žiadne baktérie, plesne či škodlivé látky. 

 

2. Šetrenie nákladov na vykurovanie

Pomocou spätného získavania tepla sa znižuje spotreba energie a zároveň i náklady na kúrenie. Energia spotrebovaná rekuperačnou vetracou jednotkou je nízka. 

 

3. Žiadny hluk a prievan

Byty a domy využívajúce systém rekuperácie nepotrebujú vetranie pomocou okien. Priestory sú príjemne prevetrané pri zatvorených oknách a vy si môžete užiť komfort domova bez hluku z exteriéru a prievanu. 

 

4. Žiadna vlhkosť, plesne a pachy

Vďaka systému rekuperácie sa už nemusíte báť plesní - vzduch je z miestností s vyššou vlhkosťou neustále odvádzaný. Kontrolu vlhkosti je možné zabezpečiť aj prostredníctvom senzorov. Dôsledkom plynulej výmeny vzduchu v dome či byte je eliminácia akýchkoľvek pachov.  

 

Dodávka a inštalácia rekuperácie

Pred dodávkou rekuperácie je nevyhnutná obhliadka priestorov a vypracovanie projektovej dokumentácie. Dodávku a inštaláciu rekuperácie vám vieme zrealizovať i na základe vášho projektu.

 

Potrebujete pomôcť s výberom rekuperácie? Chceli by ste si nechať vypracovať nezáväznú cenovú ponuku? Obráťte sa na náš skúsený tím.

 

Kontaktovať